2881
  • hiç olmadığı kadar

10110101110101

Onyedi Fikir;
Ajans tanımını, oluşturduğu reklam veren veya marka kavramıyla bütün olarak kullanmak amacıyla doğmuştur.

Onyedi Design;
Estetik düşünce kapasitesini ve oluşturma yeteneğini belirli bir disiplin ve amaç doğrultusunda kullanır.