2881

Kurumsal Kimlik
KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

     Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır. 
Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.

     Bir başka anlatımla, Kurumsal kimlik bir kurum ya da kuruluşun felsefesi, halk önündeki kimlik tasarımı, kamuoyu ile iletişimi, duruş ve davranışını kapsayan bir kimlik çalışması ve kurum ya da kuruluşun toplum önündeki yüzüne verilen isimdir.

     Kurumsal kimlik bir şirket, kurum ya da kuruluşun sadece amblemi ve logosu değil, şirketin hedef kitleleri üzerinde yaratmayı amaçladığı etkiye yöneliktir.
Uluslararası markaların dünya çapındaki tüm ofislerinin aynı tarzda dekore edilmesi, ürün ambalajlarının aynı görsel kimliği yansıtması da buna örnek teşkil etmektedir.

     Kurumsal kimlik bir şirket kurum ya da kuruluşun kendini ifade etme şeklidir. Tüm kurumların kendilerine özel bir kurumsal kimlik kitapçığı olmalıdır.
Oluşturulan doğru çalışma tüketicinin aklına kazınır. Böylece en etkin ve doğru reklam çalışması gerçekleşmiş olur.

KURUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ

• Kurumsal Kimlik, firmanın görünen yüzüdür.
• Başarının en önemli unsuru markanın topluma bırakmış olduğu konum, karakter ve imajdır.
• Kimlik standartların bir strateji gibi kullanılması müşteri üzerinde güven yaratır.

 KURUMSAL KİMLİK, FİRMAYA NE KAZANDIRIR?

İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya şunları sağlar:
• Firma adının belleklere yerleşmesi
• Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.)
• Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi 
• Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi 
• İlk bakışta rakiplerden ayrılma.

Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe "farkı fark ettirmenin" en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

NEDEN KURUMSAL KİMLİK?

Şirketlerin kendi imajlarını kurmaya neden olan faktörler şöyle sıralanabilir:

• Reklam için hedef sağlamak, bulmak.
• Medyayı bilgilendirmek.
• Satışları teşvik etmek.
• Kurumun itibarını oluşturmaya yardım etmek.
• Çalışanlar için bir kimlik yaratmak.
• Kazancı haklı çıkarmak ve bunun rolünü açıklamak.
• İç uyumu oluşturmaya ve çalışanlar arasında değerleri tespit etmeye     ve paylaşıma yardım etmek.
• Finansal kurumlar ve yatırımcıları etkilemek.
• Kurumun yeni yönetimine ve isim değişikliğine işaret etmek.
• Halkla, yönetimle, özel gruplarla ve diğer fikir liderleri ile iyi giden     ilişkileri geliştirmek, desteklemek.
• Rekabete dayanan konumlandırma stratejisi olarak kimlik çalışmalarını kullanmak.

LOGO ve LOGO'NUN ÖNEMİ

Kurumsal Kimliğiniz yok mu, kaliteli bir logo ile başlayın.

Logo, kurumsal kimliğinizin ana gövdesidir. İyi bir logo, bir firma için en akılcı ve getirisi olan yatırımdır. "Kaliteli hizmet veren bir firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır" anlayışına dünyanın tüm kurumsal başarı öykülerinde rastlarız. Her yerde kullanabileceğiniz bir kimlik ögesi olup şu özellikleri taşımalıdır:

• Sektörde benzersiz olmalıdır.
• Maksimum bilgiyi minimum sürede vermelidir.
• Mümkün olan en geniş kitle tarafından algılanabilmelidir.
• Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olmalıdır.
• Firmanızın "ruhunu" yansıtmalı, somutlaştırmalıdır.
• Bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilmelidir.
• Farklı yüzey ve medyalara uygulanması aşırı masrafa yol açmamalıdır.