2881

Hakkımızda
Onyedi fikir;
Ajans tanımını, oluşturduğu reklam veren veya marka kavramıyla bütün olarak kullanmak amacıyla doğmuştur.

Onyedi desing;
Estetik düşünce kapasitesini ve oluşturma yeteneğini belirli bir disiplin ve amaç doğrultusunda kullanır.

Tasarım ve reklam doğrularının arkasında duran bir anlayışla hareket eden ajans onyedi, reklamın başarısının
reklam verenin değil tüketiciyi tatminden geçtiğini bilir.

Reklam verenin markasını korumak için onunla tartışmaktan kaçınmaz.

Kendisine teslim edilen markanın, reklam verenden daha önemli olduğunu savunur.
NE YAPARIZ?

- Algıda farklılık aksettirir,
- Markalara özel bir yaşam alanı oluşturur,
- Marka adını belleklere yerleştirir,
- Ürünün özelliklerini görsel hızda aktarır,
- Uzun vadeli olarak kalıcı bir tercih oluşturmayı hedefler,
- Markayı daha ilk bakışta rakiplerinden ayrıştırır.
- Tam bir duyusal ve duygusal deneyim yaşatacak güce kavuşturur.